1.        nautima suhtelist anonüümsust                        enjoy relative anonymity

2.        privaatsus                                                        privacy

3.        oma kodanikke jälgima                                    to track its citizens

4.        korrektsus                                                       accuracy

5.        nähtamatult                                                      invisibly

6.        linnaosa                                                           borough

7.        kuritegevust vähendama                                  decrease crime rates

8.        võrreldes teiste linnaosadega                           relative to other boroughs

9.        väga tugev langus sissemurdmiste arvus          dramatic drop in burglaries

10.     komitee                                                            committee

11.     äri õitseb                                                          business is booming

12.     kaalutlema, plaanima                                       consider

13.     jälgimiskaamerad                                             surveillance cameras

14.     kaameraid paigaldama                                      install cameras

15.     pressiesindaja                                                  spokesperson

16.     inimeste liikumist jälgima                                                monitor people’s movements

17.     tahame neile kindlustada turvalise ümbruse     provide safe environment

18.     andmekaitseseadus                                          data protection rules (acts)

19.     keelama                                                           prohibit

20.     üldisi andmebaase looma                                 build general databases

21.     andmeid säilitama                                            retain data

22.     laialt levinud                                                    widespread

23.     linnadevahelised teed                                       trunk roads

24.     millelegi osutama                                             point to

25.     ummik                                                             congestion

26.     täpsem                                                             more accurate

27.     kedagi tähelepanelikult jälgima                         keep extremely accurate tabs on sb

28.     sularaha automaat                                            cash machine

29.     asukohta kinlaks määrama                                               locate sb

30.     täpsus                                                              precision

31.     millelegi ligipääsu omama                                                to have access

32.     seaduseelnõu                                                   fraud bill

33.     kellelegi ligipääsu võimaldama                         to grant access

34.     seaduseelnõu kohaselt                                     under the bill

35.     rakendama                                                       implement

36.     karm kuritegevuse suhtes                                                tough on crime

37.     murder                                                             planning and causing a death of smb

38.     embezzlement                                                  stealing money from the company where you work

39.     jaywalking                                                       crossing the street in the wrong place

40.     manslaughter                                                   unintensionally causing sb’s death

41.     vandalism                                                        destruction of public property

42.     littering                                                            leaving rubbish in a public place             

43.     fraud                                                                                                gaining money through dishonest means

44.     slander                                                             publicly lying about sb

45.     libel                                                                                 publishing lies about sb

46.     loitering with intent                                          remaining in a public place without an obvious reason           

47.     mugging                                                           robbibg sb in the street

48.     kidnapping                                                       holding sb against their will in order to gain sth

49.     trespassing                                                       illegally entering sb’s property

50.     looting                                                             marodööritsemine

51.     judge                                                                                legal professional who presides over a law. kohtunik

52.     prosecutor                                                       süüdistaja

53.     constable                                                         konstaabel

54.     probation officer

55.     solicitor                                                           advokaat 

56.     barrister                                                           kõrgema kohtu advokaat

57.     Justice of the peace                                          a person who is not a lawyer but who can act as a judge in a local criminal law court

58.     juror                                                                                                vandekohtunik (member of a jury)

59.     revocation of a privilege                                  mingi õiguse piiramine (nt juhilubade äravõtmine)

60.     prison term                                                      vanglakaristus

61.     probation                                                         katseaeg (tingimisi vabastatus/karistus)  

62.     court warning                                                   kohtu hoiatus          

63.     parole                                                              süüalune vabastatakse enneaegselt, tal on andeks antud

64.     capital punishment                                           surmanuhtlus

65.     community service                                          ühiskondlik töö

66.     fine                                                                                  rahatrahv